پروژه بزرگ 15 هکتاری زرندیه

پروژه هیدروپونیک و کامل اتوماتیک
با تکنولوژی اسپانیایی

ازاجرا تا بهره برداری

دقت، کیفیت و بموقع

آماده سازی زمین

زمین به مساحت 32 هکتار آماده، تسطیح گردید. عملیات تسطیح دیوار کشی و جاده سازی با دقت و وسواس بالایی انجام شد.

تهیه ملزومات گلخانه

تهیه ترخیص و انتقال بیش از 220 کانتینر انواع قطعات گلخانه از کشور اسپانیا.

ایجاد زیرساخت

خرید و نصب زیرساختهای لازم همچون برق، گاز و آّب

نصب گلخانه

نصب گلخانه در 15 هکتار با کمک بیش از 50 پیمانکار مختلف اعم از پیمانکاران نصب، پلاستیک کشی، برق، عمران مکانیک و ....

ساخت سوله های تاسیسات

ساخت سه سوله به روش ubm به منظور استقرار تجهیزات مرکزی، تاسیساتی و کنترلی گلخانه .

ساخت ساختمان اداری

ساختمان اداری، ساختمان استقرار و رختکن کارگران، ساختمان آزمایشگاه و ساختمان اسکان شبانه .

ساخت سالن سورت و بسته بندی

ساخت سوله به منظور سورت و بسته بندی محصولات تولیدی .